Setovi za reparaciju čeljusti Haldex

5013 - Caliper Tappet Plate

OEM: 92731..

Model: Mark IV

5017 - Caliper Adjuster Shaft Set

OEM: 90693..

Model: Mark II, Mark III, Mark IV, Module X

5018 - Caliper Repair Kit

OEM: 91012..

Model: Module X

5019 - Caliper Boot and Cap Set

OEM: 91014..

Model: Module X

5020 - Caliper Boot and Cap Set

OEM: 91013..

Model: Module X

5021 - Cap Set

OEM: 91019..

Model: Module X

5022 - Caliper Mechanism Clamp

OEM: ..

Model: Module X

5023 - Caliper Mechanism Plate

OEM: ..

Model: Module X

5024 - Caliper Shaft Housing

OEM: ..

Model: Module X