NOVA INTERNET PREZENTACIJA


NOVA INTERNET PREZENTACIJA 05-May-2013

U cilju promocije, lakšeg pristupa informacijama za poslovne partnere i naše klijente, postavljena je nova internet prezentacija kompanije BRAKE PARTS doo, vidljiva na stranama

http://www.bp024.com/ i
http://www.bp024.rs/

Nadamo se da ćete se lako snaći na prezentaciji.